Uchwała nr XLI/315/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 19 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin na lata 2011- 2039Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/315/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin na lata 2011- 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (808kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 stycznia 2014, 08:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 665