Uchwała nr XLI/312/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 19 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 i 509) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/312/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 i 509) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (206kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XVIII/125/12 pobierz uchwałę.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 stycznia 2014, 08:39:47)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (26 maja 2020, 07:51:20)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 775