Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2022 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (6)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)wybrany kandydat: Martyna Thielmann, gmina Szubin 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze oraz pozytywnie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną.

stanowisko:

urzędnicze w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 8 sierpnia 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: Kandydat wyłoniony w drodze konkursu nie przyjął proponowanych warunków zatrudnienia.

stanowisko:

urzędnicze w Referacie Informatyzacji Urzędu

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 5 sierpnia 2022  23:59

wybrany kandydat: Magdalena Suproniak, gmina Wapno 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymogi formalne podane w ogłoszeniu i zdobył najwyższą ilość punktów na rozmowie kwalifikacyjnej.

stanowisko:

urzędnicze ds. kontroli zarządczej

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 5 sierpnia 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Informatyzacji Urzędu nie wpłynęła żadna oferta pracy.

stanowisko:

urzędnicze w Referacie Informatyzacji Urzędu

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 15 lipca 2022  23:59

wybrany kandydat: Jarosław Rygielski, Gmina Szubin 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymagania formalne podane w ogłoszeniu.

stanowisko:

urzędnicze w Referacie Zarządzania Budynkami

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 6 lipca 2022  23:59

wybrany kandydat: Agata Wróblewska, gmina Szubin 
uzasadnienie wyboru: kandydat spełnił wymogi podane w ogłoszeniu

stanowisko:

urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 17 czerwca 2022  23:59

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)