Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5227) starsze karty »
numer wpisu:

55/2019

data: 22 maja 2019
zakres przedmiotowy: postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej z wydajnością 60 m3/h na cele ochrony przeciwpożarowej firmy Dekorglass Działdowo S.A. na terenie Zakładu Produkcyjnego Huty Szkła Tur, na działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinieąd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

54/2019

data: 22 maja 2019
zakres przedmiotowy: zezwolenie na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szubin
nazwa
podmiotu:
Zakład Usług Komunalnych UNIKOM
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

50/19

data: 21 maja 2019
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji o prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie – Wsi, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PPiZD)

numer wpisu:

47/2019

data: 17 maja 2019
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przystąpienie do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PPiZD)

numer wpisu:

46/2019

data: 17 maja 2019
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PPiZD)

numer wpisu:

52/2019

data: 16 maja 2019
zakres przedmiotowy: postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 9/2, 9/4, 9/5, 9/7 obręb geodezyjny Szubin – Wieś, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
PVE 17
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinieąd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

49/2019

data: 16 maja 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na modernizacji huty szkła połączonej ze wzrostem wydajności wytopu ze 130 Mg szkła na dobę do 200 Mg szkła na dobę wraz z rozbudową o obiekty kubaturowe, na terenie Zakładu Produkcyjnego Huty Szkła Tur, na działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

51/2019

data: 9 maja 2019
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 x 1 MW na działce o numerze ewidencyjnym 210 w Szubinie - Wsi, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
Barbara i Janusz Hernet
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

48/2019

data: 9 maja 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 102/4 obręb geodezyjny Wolwark, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
PVE 17
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

53/2019

data: 8 maja 2019
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szubin
dane
wnioskodawcy:
Zakład Usług Komunalnych UNIKOM
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5227) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij