Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – OMEGA04.08.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – OMEGA

04.08.2022

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),
 
I N F O R M U J Ę

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia spółce OMEGA, A. Grodkiewicz, M. Grodkiewicz, Spółka Jawna, ul. Słoneczna 2N/16, 85-348 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zabudowy usługowo – handlowej w Rynarzewie, poprzez projektowany wylot ⍉ 200 mm do rowu melioracyjnego DN 200 o nazwie Doprowadzalnik D zlokalizowanego na działce nr 175/14, obręb Rynarzewo, gm. Szubin, powiat nakielski, pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód deszczowych o średnicy ⍉ 200 mm służącego do wprowadzania do rowu melioracyjnego wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zabudowy usługowo – handlowej na działce nr 175/14, obręb Rynarzewo, gm. Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko – pomorskie.

Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, pn. – pt.: 9.00 – 15.00, tel.: 52 35 65 774.
Prowadząca sprawę: Katarzyna Król.
 
Zawiadomienie (481kB) pdf BD.ZUZ.1.4210.283.2022.KK

metryczka


Wytworzył: Z-ca Dyrektora PGW WP ZZ Inowrocław (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (12 sierpnia 2022, 12:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75