Informacja o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2022 roku 18.01.2022

Informacja o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2022 roku

18.01.2022

Kierując się treścią uchwały nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom., poz. 2474 z dnia 11.05. 2020 r.), przypominam o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin na 2022 r.  
 
Zgodnie z § 3 ww. uchwały, dotację celową udziela się na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Szubin oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód.
 
Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie dotacji, zasad zawarcia umowy                        i rozliczenia dotacji zawarte są w ww. uchwale, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szubin, w zakładce: UCHWAŁY – 2020.
 
Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych w ramach ww. dotacji w 2022 r. wynosi 30 000,00 zł brutto.
 
W myśl § 6 ust. 1 ww. uchwały, wnioski w tej sprawie spółka wodna składa najpóźniej do końca lutego 2022 r.
 
Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie – biuro nr 12 – ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
 
O sposobie rozpoznania wniosku Wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie.


Informacja (408kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (18 stycznia 2022)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (21 stycznia 2022, 08:41:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152