Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego 11.01.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

11.01.2021


Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
 
I N F O R M U J Ę 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z komunalnego ujęcia wód składającego się z istniejących studni głębinowych nr 2 i nr 3, zlokalizowanego na działkach nr 30/17 i 30/20 obręb nr 0001 Szubin, gmina Szubin, na potrzeby zaopatrzenia wodociągu w wodę oraz pozwolenia na wprowadzanie ścieków – wód popłucznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, istniejącym wylotem Ø 150 mm do urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na działce nr 30/24 obręb nr 0001 Szubin, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.

Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław.

Zawiadomienie (472kB) pdf
BD.ZUZ.1.4210.422.2020.BC

metryczka


Wytworzył: PGW WP (11 stycznia 2021)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (22 stycznia 2021, 08:12:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68