Informacja o terminie i zasadach składania wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2021 roku 13.01.2021

Informacja o terminie i zasadach składania wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2021 roku

13.01.2021

Kierując się treścią uchwały nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom., poz. 2474 z dnia 11.05. 2020 r.), przypominam o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin na 2021 r.  
 
Zgodnie z § 3 ww. uchwały, dotację celową udziela się na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Szubin oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód.
 
Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie dotacji, zasad zawarcia umowy i rozliczenia dotacji zawarte są w ww. uchwale, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szubin, w zakładce: UCHWAŁY – 2020.
 
Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych w ramach dotacji w 2021 r. wynosi 30 000,00 zł brutto.
 
W myśl § 6 ust. 1 ww. uchwały, wnioski w tej sprawie spółka wodna składa najpóźniej do końca lutego 2021 r.
 
Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie – biuro nr 12 – ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
 
 
 
informacja_dotacja (360kB) pdf
uchwała (435kB) pdf wraz ze wzorem wniosku i sprawozdaniem

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 stycznia 2021)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (13 stycznia 2021, 09:26:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57