Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego 10.09.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

10.09.2020


Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
 
I N F O R M U J Ę

o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Gminy Szubin, postępowania administracyjnego, znak: BD.ZUZ.1.4210.322.2020.PK, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 705, obręb Zamość, gm. Szubin, na potrzeby nawadniania boiska sportowego oraz towarzyszących terenów zielonych.
 
Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław – dostępne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu: 52 35 65 772, od pon. do pt., w godz. od 8.00 do 16.00.    
 


zawiadomienie (610kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PGW WP (10 września 2020)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (16 września 2020, 11:41:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45