Ogłoszenie publicznego naboru kandydatów do składu Rady Seniorów Gminy Szubin na kadencję 2020-202406.08.2020

Ogłoszenie publicznego naboru kandydatów do składu Rady Seniorów Gminy Szubin na kadencję 2020-2024

06.08.2020

Na podstawie uchwały nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3362)
 
ogłaszam publiczny nabór kandydatów
do składu Rady Seniorów Gminy Szubin na kadencję 2020-2024,
w wyniku którego wybranych zostanie dziewięciu członków tej Rady.
 
Nabór kandydatów prowadzony będzie od 10 sierpnia 2020r. do 10 września 2020r.

Kandydować do Rady Seniorów może ten, kto:
1) jest pełnoletnim mieszkańcem gminy Szubin i jest przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego na terenie gminy Szubin uniwersytet trzeciego wieku lub jest członkiem klubu seniora,
2) jest mieszkańcem gminy Szubin i ukończył co najmniej 60 rok życia.
 
Kandydatów do Rady Seniorów mogą zgłaszać:
· przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, np. przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku na terenie gminy Szubin, kluby seniora.

Każdy z w/w podmiotów ma prawo zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów do  Rady Seniorów Gminy Szubin spośród swoich członków lub mieszkańców gminy.
 
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzach, które dostępne są:
1)      poniżej,
2)      na stronie www.szubin.pl,
2)      w Urzędzie Miejskim w Szubinie ul. Kcyńska 12, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 12,
3)      w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie ul. Kcyńska 34, pok. nr 15.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami kandydatów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Rady Seniorów” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie (ul. Kcyńska 12), pok. nr 12 lub przesłać na adres: Rada Miejska w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
 
Informuję, że Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Kadencja członków Rady Seniorów trwa 4 lata licząc od dnia  ślubowania. W skład Rady Seniorów wchodzi od 11 do 15 osób, w tym 9 osób wybranych w publicznym naborze, od 1 do 3 osób wskazanych przez Radę Miejską w Szubinie, od 1 do 3 osób wskazanych przez Burmistrza Szubina.      

Formularz zgłoszenia kandydatów (16kB) word
Dane osobowe i oświadczenia kandydata. (21kB) word

Z up. Burmistrza Szubina
/-/ Wioletta Borys-Stachowiak
Zastępca Burmistrza Szubina
 

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (6 sierpnia 2020)
Opublikował: Renata Kabulla (6 sierpnia 2020, 08:11:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110