Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego 06.07.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

06.07.2020

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
 
I N F O R M U J Ę
 
o wszczęciu postępowań administracyjnych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  • rozbiórkę istniejących mostów w 0 + 270 cieku Biała Struga zlokalizowanego w ciągu ulicy św. Marcina na działce o nr ewidencyjnym 127/2, obręb Szubin, gm. Szubin, oraz mostu w 0 + 375 km cieku Biała Struga zlokalizowanego w ciągu ulicy Młyńskiej na działce o nr ewidencyjnym nr 2293/3, obręb Szubin, gm. Szubin, wykonanie urządzeń wodnych – przepustu z blachy falistej profilowanej o długości 10,88 m w 0 + 270 km cieku Biała Struga zlokalizowanego w ciągu ulicy św. Marcina na działce o nr ewidencyjnym 127/2, obręb Szubin, gm. Szubin, oraz przepustu o długości 16/78 m w 0 + 375 km cieku Biała Struga zlokalizowanego w ciągu ulicy Młyńskiej na działce o nr ewidencyjnym 2293/3, a także wylotu kanalizacji deszczowej PCV  Dz400 mm zlokalizowanego w 0 + 258 km cieku Biała Struga  na działce o nr ewidencyjnym 127/2, obręb Szubin, gm. Szubin, powiat nakielski, woj. kujawsko – pomorskie – na wniosek Gminy Szubin,
  • usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z komunalnego ujęcia wód składającego się z istniejących studni głębinowych nr 2 i nr 3, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody na działkach nr 118/11 i 118/12, obręb 0042 Żurczyn, gmina Szubin, na potrzeby zaopatrzenia wodociągu gminnego w wodę oraz pozwolenia na wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody do urządzenia wodnego – rowu, zlokalizowanego na działce nr 118/16, obręb 0042 Żurczyn, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie – na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.
 
Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław – dostępne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu: 52 35 65 772, od pon. do pt., w godz. od 8.00 do 16.00 (na tym etapie postępowania uwagi zgłaszać można w terminie do 7 dni od podania ogłoszenia do publicznej wiadomości).   
 
 

metryczka


Wytworzył: PGW WP (6 lipca 2020)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (13 lipca 2020, 13:26:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86