Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za IV kwartał 2019 r. z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin07.02.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za IV kwartał 2019 r. z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin

07.02.2020

Kierując się treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin należących do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie, sporządzone przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nakle nad Notecią w IV kwartale 2019 r.
 
     W odniesieniu do wszystkich badanych ujęć wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi, co potwierdzają poniższe Oceny.

 
Szubin (757kB) pdf
Kołaczkowo (497kB) pdf
Rynarzewo (570kB) pdf
Szubin_Wieś (501kB) pdf
Zurczyn (570kB) pdf
Lachowo (556kB) pdf
Gąbin (493kB) pdf
Słupy (495kB) pdf
Samoklęski_Duże (504kB) pdf
Królikowo (495kB) pdf
Zędowo (559kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: P.P.I.S. w Nakle nad Notecią (7 lutego 2020)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (13 lutego 2020, 08:13:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146