Zawiadomienie o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2020 roku22.01.2020

Zawiadomienie o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2020 roku

22.01.2020

Informuję o możliwości składania wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin na 2020 r. w trybie uchwały nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom., 2012r., poz. 930).
Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie dotacji, zasad zawarcia umowy i rozliczenia dotacji zawarte są w ww. uchwale.
Pragnę podkreślić, iż zgodnie z § 3 ww. uchwały dotacja celowa może zostać udzielona na wykonanie, utrzymanie oraz eksploatację urządzeń znajdujących się na terenie gminy i miasta Szubin służących do:
1.      ochrony przed powodzią;
2.      melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych;
3.      wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych;
4.      utrzymywania wód.

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przewidzianego w ramach ogłaszanej dotacji wynosi 30 000,00 zł brutto. 

Wnioski w tej sprawie należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie (biuro nr 12), ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w terminie do 31 stycznia 2020 r.

O sposobie rozpoznania wniosku Wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie.

zawiadomienie_dotacja (392kB) pdf
wniosek (1302kB) pdf
uchwala (5267kB) pdf
sprawozdanie (1020kB) pdf
 metryczka


Wytworzył: BURMISTRZ SZUBINA (22 stycznia 2020)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (24 stycznia 2020, 10:58:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116