Zebranie w sołectwie Skórzewo11.09.2019

Zebranie w sołectwie Skórzewo

11.09.2019


O G Ł O S Z E N I E
 
Zawiadamiamy mieszkańców sołectwa Skórzewo, że dnia   24 września 2019r. o godzinie 18.00 w centrum rekreacyjno-sportowym (wiata) w Skórzewie  odbędzie się zebranie wiejskie.

Proponowany porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania.
2) Stwierdzenie kworum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Rozpatrzenie wniosku mieszkańców o uchylenie uchwały w sprawie wniosku o podział funduszu sołeckiego na 2020 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok.
6) Wolne wnioski.
7) Zakończenie zebrania.

Uprzejmie prosimy mieszkańców sołectwa Skórzewo o wzięcie udziału w zebraniu.
 

Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski
oraz
sołtys sołectwa Skórzewo Andrzej Winiarski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (11 września 2019)
Opublikował: Renata Kabulla (11 września 2019, 13:38:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100