Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1041) starsze aktualności »Komunikat

25.01.2022

KOMUNIKATObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.01.2022r. dot. budowy gazociągu w/c Latkowo-Wrzosy

20.01.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.01.2022r. dot. budowy gazociągu w/c Latkowo-WrzosyInformacja o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w styczniu 2022 r.

20.01.2022

Informacja o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w styczniu 2022 r.Informacja o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2022 roku

18.01.2022

Informacja o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2022 rokuKonsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin” w 2022 roku.

14.01.2022

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin” w 2022 roku.Komunikat

13.01.2022

KOMUNIKATZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – DINO POLSKA S.A.

05.01.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – DINO POLSKA S.A.Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

30.12.2021

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoObwieszczenie Burmistrza Szubina

30.12.2021

ObwieszczenieInformacja nr 2 o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w grudniu 2021 r.

22.12.2021

Informacja nr 2 o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w grudniu 2021 r.Informacja o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w grudniu 2021 r.

07.12.2021

Informacja o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w grudniu 2021 r.Informacja o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w listopadzie 2021 r.

11.11.2021

Informacja o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w listopadzie 2021 r.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – usługi wodne Gąsawka

04.11.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – usługi wodne GąsawkaInformacja o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w październiku 2021 r.

21.10.2021

Informacja o zwołanej sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz posiedzeniach komisji w październiku 2021 r.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – budowa drogi ekspresowej S-5 (część 4)

08.10.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – budowa drogi ekspresowej S-5 (część 4)Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zadania inwestycyjnego: 'Budowa gazociągu Latkowo - Wrzosy'

07.10.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zadania inwestycyjnego: 'Budowa gazociągu Latkowo - Wrzosy'INFORMACJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ S-5

07.10.2021

informacja o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 12/2017 z dnia 24.08.2017r.Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1041) starsze aktualności »